اخبار
1400/2/2 پنجشنبه
روز جهانی زمین
22 آوریل  مصادف با دوم اردیبهشت ماه ((روز جهانی زمین)) نامگذاری و شعار احیای زمین افزایش بهره وری برای توسعه پایدار به عنوان شعار امسال انتخاب گردیده است.

 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج؛ حیدری رئیس اداره پایش و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی گفت: 22 آوریل مصادف با دوم اردیبهشت ماه ((روز جهانی زمین)) نامگذاری و شعار احیای زمین افزایش بهره وری برای توسعه پایدار به عنوان شعار امسال انتخاب گردیده است.
وی افزود: ادامه حیات انسان در گرو حفظ محیط زیست بر روی کره زمین می باشد و معضلات و آلودگی های مختلف محیط زیست اعم از آب، هوا، خاک، جنگل زدایی و غیره باعث تهدید حیات در کره زمین گردیده و زندگی سایر موجودات من جمله انسان را تهدید می‌کند. گسترش ویروس کرونا در یکسال گذشته نشان داد که دخالت انسان در چرخه حیات و اکوسیستم طبیعت منجر به تهدید حیات خود انسان نیز می‌گردد.
بر همین اساس باید در نحوه تعامل و رفتارمان با طبیعت بازنگری کرده و از تخریب هرچه بیشتر کره زمین جلوگیری و آسیب های وارده به حیات و محیط زیست زمین به نوعی مرمت و بازسازی گردد.
در راستای تحقق این اهداف کاشت درختان، توسعه فضای سبز، کاهش مصرف منابع آبی و انرژی‌ها، کاهش مصرف سوخت فسیلی، کاهش و عدم استفاده از پلاستیک تفکیک پسماندها و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت می تواند میزان بهره کشی از کره زمین را کاهش دهد.
2 اردیبهشت روز جهانی زمین پاک فرصتی است مناسب تا تک تک ما انسان ها درخصوص رفتارمان با محیط زیست بازنگری کنیم و برای بازیابی زمین تصمیم بگیریم شاید سال آینده همین روز زمین جای پاک تری برای زندگی باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir